Business plan groningen airport eelde

We have selected the best hotels near the airport in different price ranges. Take a look at our accommodations page for more information.

Business plan groningen airport eelde

business plan groningen airport eelde

Postma Postbus AP GRONINGEN 13 februari Geachte heer Postma, Ingevolge uw opdracht hebben wij overeenkomstig onze opdrachtbevestiging van 18 december de volgende werkzaamheden verricht in het kader van uw algehele evaluatie van het businessplan van Groningen Airport Eelde GAE : Analyse van de wijze waarop de in het businessplan verwoorde strategie is vertaald in de gepresenteerde cijfers in de planperiode tot en met Analyse van de financieringsbehoefte zoals blijkend uit het businessplan en de eventuele aanpassingen volgend uit de analyse, alsmede een analyse in welke mate de financieringsbehoefte gedekt kan worden uit de ter beschikking staande middelen van GAE.

Wij hebben het genoegen u hierbij ons rapport inzake de uitkomsten van onze werkzaamheden aan te bieden, waarbij wij u vooraf aandacht vragen voor de volgende zaken. Dit rapport is uitsluitend opgesteld ten behoeve van de provincie Groningen ter ondersteuning van de algehele evaluatie van het business plan van Groningen Airport Eelde.

Business plan groningen airport eelde de uitkomsten van onze werkzaamheden kan voor andere doeleinden geen waarde worden toegekend.

Analyse businessplan Groningen Airport Eelde 13 februari PDF

Dit rapport, of delen daarvan, mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld of getoond noch mag worden gerefereerd aan onze rapportage zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming en eventuele aanvullende voorwaarden die wij van toepassing kunnen verklaren, tenzij u genoodzaakt bent de informatie uit het rapport te verstrekken uit hoofde van een wettelijke plicht, een rechtelijke - arbitrale - of administratieve uitspraak.

EY Transaction Advisory Services draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport ten opzichte van derden. Indien derden besluiten enige waarde toe te kennen aan ons rapport dan geschiedt dit op eigen risico en aanvaarden wij generlei aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen hiervan.

Het rapport vormt een integraal geheel en mag niet in afzonderlijke delen worden gesplitst. De uitkomsten van onze werkzaamheden kunnen slechts bij gebruik van het integrale rapport tot een juiste oordeelsvorming leiden. Wij hebben onze werkzaamheden op 6 januari aangevangen en op 13 februari afgerond.

Met gebeurtenissen of omstandigheden die zich na die datum hebben voorgedaan, wordt in dit rapport dan ook geen rekening gehouden.

[BINGSNIPMIX-3

De structuur van dit rapport is als volgt: In de eerste sectie beschrijven wij de achtergrond van onze opdracht en de reikwijdte van onze werkzaamheden. In de tweede sectie presenteren wij de managementsamenvatting.

Daarnaast onderhoudt Ryanair momenteel lijnvluchten naar Girona en Mallorca en is GAE sinds de vijftiger jaren een belangrijke basis voor lesverkeer o. Verder verwerkt de luchthaven allerhande vluchten met een incidenteel karakter.

In registreerde de luchthaven in totaal ruim passagiersbewegingen en circa vliegbewegingen. Momenteel zijn er 4 maatschappijen actief op GAE, die gezamenlijk 10 bestemmingen bedienen. De aandelen in GAE N. Op basis van een overeenkomst met het Rijk uithebben de aandeelhouders de luchthaven tussen en financieel ondersteund door jaarlijkse kapitaalstortingen vanaf aangemerkt als agio van circa EUR 1 miljoen.

Daarnaast heeft het Rijk ten tijde van de overname van de aandelen met GAE afgesproken dat de start- en landingsbaan op kosten van het Rijk wordt verlengd van meter naar meter. Deze baanverlenging is in april gerealiseerd. Context van het businessplan Met de baanverlenging is voor GAE een belangrijke voorwaarde voor toekomstige groei van de luchthaven gerealiseerd.

De wijze waarop deze groei tot stand dient te komen is verwoord in het door de directie van de luchthaven opgestelde strategisch plan Werelden Verbinden hierna: businessplan.

Eindhoven Airport accessibility and location

Dit plan is op 31 oktober openbaar gemaakt. Het businessplan bestrijkt een periode van 11 jaar en voorziet in een sterke groei van het aantal verbindingen en passagiers.

business plan groningen airport eelde

De luchthaven ontwikkelt zich volgens het businessplan tot een belangrijke schakel in de internationale bereikbaarheid van Noord-Nederland met een structureel positief bedrijfsresultaat. Om deze groei te bewerkstelligen wordt er door GAE extra geld vrijgemaakt voor marketingactiviteiten jaarlijks EUR k additioneel marketingbudget en verspreid over vier jaar EUR 1 miljoen bijdrage uit eigen middelen aan het Route Development Fonds.

Zij vraagt de aandeelhouders om: i in te stemmen met de strategie, ii zorg te dragen voor een additionele bijdrage van EUR 1 miljoen in het Route Development Fonds en iii gezamenlijk met management te zoeken naar de juiste financieringsopties voor de voorgenomen korte termijn investeringen ten bedrage van EUR 7,5 miljoen.Tokyo is a city of paradoxes, a teeming mass of human activity of unimaginable breadth and depth, yet a megalopolis of polished pristineness, efficiency and calm.

Groningen Airport Eelde is an airport in the northern part of the Netherlands. It is located in the province of Drenthe, not the province of Groningen.

The airport is mainly used for holiday flights operated by Transavia, TUI fly Netherlands (Gran Canaria) and Corendon (Antalya, Heraklion), Flybe offers flights to and from London Southend Airport.

Groningen Airport Eelde - Wikipedia

Dit rapport is uitsluitend opgesteld ten behoeve van de provincie Groningen ter ondersteuning van de algehele evaluatie van het business plan van Groningen Airport Eelde.

Aan de uitkomsten van onze werkzaamheden kan voor andere doeleinden geen waarde worden toegekend. Airport infodesk T +31 (0)50 Flight acadamy KLM Flight Academy T +31 (0)50 82 00 I pfmlures.com European Flight Training Center Business on Eelde Plaza › Groningen Airport Eelde Search.

Er zijn ideeën genoeg voor het terrein rondom Groningen Airport Eelde.

Find flights - compare prices

Maar nu moeten ze nog worden uitgevoerd. Oud-havenbaas Harm Post heeft voor de luchthaven onderzoek gedaan naar de Author: Andries Ophof. pfmlures.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk. Do NOT use these information for navigation, flight planning, or for use in flight.

BAN Handbook - Airport - Groningen (Eelde)